ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ค.พ.คมทวน TMS ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพเพื่องานธรรมทูต 03-01-2012

      ภาพค.พ.คมทวน สุขสุทิพย์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย TMS   ให้คำมั่นสัญญาปฏิญาณตลอดชีพ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย TMS เป็นประธาน และพยานทั้งสอง คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศไทย  และ คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศเขมร{gallery}picture/2012-13/frkomthuanvow{/gallery}...
 • BY
 • 02/26/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี

          พระสงฆ์องค์ที่ 20 ของสังฆมณฑลนครราชสีมา องค์ที่ 12 ของคณะธรรมทูตไทย และองค์ที่ 6 ที่เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท กับหลายปีที่รอคอย        ...
 • BY
 • 02/26/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สมาชิกคณะธรรมทูตไทยให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูต 19-01-2012

คณะธรรมทูตไทย Thai Missionary Society  : TMS 12 – 19  มกราคม 2012 มีการเข้าเงียบ และ การประชุม ประจำปี 2012 ของสมาชิก และผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย                                             ณ  ศูนย์อภิบาลคามิเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ·       ในวันพฤหัสที่  19  มกราคม  ค.ศ.  2012   เวลา...
 • BY
 • 02/26/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

งานบวชสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

   การให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูตของสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรีและภาพงานบวชสังฆานุกรโอกาสเปิดปีแห่งความเชื่อขงสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2012 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด {gallery}picture/2012-13/deaconofratchata{/gallery}
 • BY
 • 02/25/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ธรรมทูตพบปะกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 2013

โอกาสเข้าเงียบประจำปี 2013 คณะธรรมทูตไทยได้มีการพบปะกับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ซึ่งเราเรียกว่า  วันครอบครัวธรรมทูต {gallery}picture/2012-13/meetingpmg2013{/gallery}
 • BY
 • 02/25/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

พิธีแสดงกตัญญู ต่ออดีตสมาชิกผู้ร่วมงาน

  ซิสเตอร์เบอร์นาด ตรีธารา  เคยทำงานที่ ศูนย์แวงแก่น 20 ปี   ซิสเตอร์เวโรนิกา สุริยะมงคล จากคณะพระกุมารเยซู (IJ) เคยทำงานที่ศูนย์เชียงของ {gallery}picture/2012-13/thankyou{/gallery}
 • BY
 • 02/25/2015
 • 0 Comment
 • 1
 • 2