ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สมาชิกคณะธรรมทูตไทยให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูต 19-01-2012

คณะธรรมทูตไทย

Thai Missionary Society  : TMS

12 – 19  มกราคม 2012

มีการเข้าเงียบ และ การประชุม ประจำปี 2012 ของสมาชิก และผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย                                             ณ  ศูนย์อภิบาลคามิเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

·       ในวันพฤหัสที่  19  มกราคม  ค.ศ.  2012   เวลา 17.00 น.

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย TMS  ได้ประกอบพิธีการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต  สมาชิกที่ได้เข้าร่วมการให้คำมั่นสัญญาในครั้งนี้ มีจำนวน 9  ท่าน

1.  ค.พ.เปาโล  อนุรักษ์  ประจงกิจ

2.  ค.พ.เปโตร รังสรรค์  ภานุรักษ์

3. ค.พ.ยอห์น บัปติสต์ วีรชัย  ศรีประมงค์

4. ค.พ.ยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

5. ค.พ.เปโตร  วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

6. ค.พ.ลอเรนซ์  นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

7. ค.พ.โทมัส  เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

8. ค.พ.เปาโล ไตรรงค์  มุลตรี

9. ค.พ.ยวง บัปติสต์ หัตถชัย  วงศ์มาแสน{gallery}picture/2012-13/vowoftms{/gallery}

            สมาชิกคณะธรรมทูตไทยได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต ต่อหน้าอธิการเจ้าคณะ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน พร้อมจะซื่อสัตย์ และตั้งใจอุทิศตนเพื่องานธรรมทูตจนตลอดชีวิต  

โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช พระสังฆราชผู้รับผิดชอบคณะธรรมทูตไทย  เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา พร้อมด้วยพระสังฆราชปัญญา  กฤษเจริญ พระสังฆราชผู้รับผิดชอบงานด้านธรรมทูตของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  พระสังฆราช สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  และคุณพ่ออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย  เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย คุณพ่อชาร์ลส์ เวลาร์โด   เหรัญญิกประจำสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน  อีกทั้งเพื่อนพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สามเณร และฆราวาส PMG  ได้มาร่วมเป็นกำลังใจกับบรรดาผู้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต ในโอกาสนี้ด้วย

ตอนท้ายของพิธี  พระคุณเจ้าสิริพงษ์  พระคุณเจ้าปัญญา คุณพ่ออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย  เลขาสมณทูต คุณพ่ออาดรีอาโน และพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์  ได้กล่าวแสดงความยินดี ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำกับสมาชิกของคณะฯทุกท่าน  เพื่อการอุทิศตนในงานธรรมทูตต่อไป

คณะธรรมทูตไทย ได้รับก่อตั้งจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีค.ศ.1989ถึงปัจจุบันก่อตั้งมาได้ 23 ปี  มีสมาชิกพระสงฆ์จำนวน 15  ท่าน ผู้ร่วมงานนักบวชหญิง 10 ท่าน  และสามเณรของคณะฯอีก  6  ท่าน   นับว่าเป็นการเจริญเติบโตของคณะธรรมทูตไทย ที่ค่อย ๆ ก้าวหน้าไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบันสมาชิกของคณะธรรมทูตได้ออกไปทำภารกิจประกาศข่าวดีในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ และในประเทศกัมพูชาเท่านั้น   คณะธรรมทูตยังมีความต้องการ ผู้ที่สมัครใจพร้อมที่จะร่วมงานของพระเจ้าในแพร่ธรรมกับพี่น้องต่างเชื้อชาติ  ต่างศาสนา และผู้ที่พร้อมสนับสนุนงานแพร่ธรรมของคณะธรรมทูตไทย  โดยเป็นอาสาสมัครช่วยทำงาน หรือบริจาค วัตถุสิ่งของต่างๆ ท่านที่มีความสนใจ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณพ่ออาดรีอาโน  เปโลซิน  อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย   สำนักงานคณะธรรมทูตไทย TMS   69/13  ม.1 ถ.ติวานนท์ – ปากเกร็ด 56  ซ.พระแม่มหาการุณย์ ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120   โทร. 089 829 6308  หรือ  084 613 1125   

 
สิริรักษ์
ผู้ประสานงาน TMS  รายงาน  

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012  {gallery}picture/sr.rungthip/2013{/gallery}
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว{gallery}picture/br.bunthaminlaos/2012{/gallery}