ขอเชิญร่วมยินดีกับคณะธรรมทูตไทย

ขอแสดงความยินดี

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”23 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”52 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

พระศาสนจักรกัมพูชา…ครอบครัวเล็กสู่ครอบครัวใหญ่

ความยินดีของปัสกา ผลักดันพันธกิจของเรา

เพราะพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต

ทุกข์มหาพรต สู่ข่าวดีแห่งปัสกาแห่งความยินดี

ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ด้วยความวางใจในพระองค์

การจาริกทางความเชื่อ อุบลฯ-ท่าแร่

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 6

โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดี รุ่น 5

โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม Pastoral Year

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2012

july, 2024

No Events

july

No Events

อัพเดทล่าสุด

บทความธรรมฑูต

บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 1

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 1 “เรารักท่าน พร้อมกับบาปของท่าน”       ในปี ค.ศ. 1997 เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 31 ปี และบวชเป็นพระสงฆ์มาได้ประมาณ 5 ปี คุณพ่อวิญญาณรักษ์ของข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยแมรี่เกลด ในบ้านเณรของคณะปีเม (คณะธรรมฑูตแห่งกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี่) ที่เมืองดิทรอยท์
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 2

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ตอนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1978 คุณพ่ออธิการคณะปีเมของข้าพเจ้าได้ขอให้ข้าพเจ้าไปเป็นธรรมฑูตหรือมิชชันนา รี่ผู้แพร่ธรรมที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าได้เรียนภาษาไทยและได้มีประสบการณ์หนึ่งในช่วงเวลา 3 เดือนที่ข้าพเจ้าไปพักอาศัยอยู่ในวัดกับพระของศาสนาพุทธ(ครูบา) ที่วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1980 พระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 3

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ตอนที่ 3     ในระหว่างที่ข้าพเจ้าพักผ่อนอยู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมชีวิตจิตหรือ ชีวิตภายในสำหรับบรรดามิชชันนารี่ ซึ่งใกล้กับมหาวิหารนักบุญเปโตร ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งภายในจิตใจของข้าพเจ้า มันไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดฝ่ายร่างกาย แม้ว่าร่างกายของข้าพเจ้าจะอ่อนแอและเจ็บปวดก็ตาม ข้าพเจ้ารู้ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากพระเป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่รู้และไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่และมันหมายความว่าอะไรกัน แน่ ข้าพเจ้ารู้แต่เพียงสิ่งเดียวคือว่าไม่มีใครสามารถทุเลา บรรเทาหรือเอาความเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ออกไปจากตัวของข้าพเจ้าได้ นอกจากบุคคลที่ประทานหรือมอบความเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ให้กับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าพยายามใช้เวลาส่วนมากกับการรำพึงและสวดภาวนา
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 4

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ตอนที่ 4              จากการฝึกนั่งวิปัสนา(การนั่งสมาธิแบบชาว พุทธ)ของข้าพเจ้านี้เอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ช่วยให้ตัวข้าพเจ้าสามารถยอมรับความเป็นจริงว่า “ข้าพเจ้า ได้ทำสิ่งนี้” “ข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้น” “ข้าพเจ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน” “คนอื่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน” “ขอให้มันดำเนินต่อไป” “มันได้เกิดขึ้น มันได้จบสิ้นลง ขอให้มันดำเนินต่อไป” “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวข้าพเจ้าเองล้มเหลวในทุกสิ่งทุกอย่าง มันได้เกิดขึ้น มันได้จบสิ้นลง ขอให้มันไปดำเนินต่อไป”
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 5

“จงเปิดหัวใจของท่านเถิด” วันหนึ่งข้าพเจ้าที่กำลังเดินตามทางแคบๆ ที่ตึกแดง ซึ่งเป็นชุมชนสลัมในเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ข้าพเจ้าได้พบกับเด็กผู้หญิงเล็กๆ 2 คน ข้าพเจ้าถามพวกเธอว่า “ทำไมพวกเธอไม่ไปโรงเรียนหละ?” พวกเธอตอบข้าพเจ้าเพียงแค่รอยยิ้มเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงถามต่อไปอีกว่า “พวกเธออาศัยอยู่ที่ไหน?” พวกเธอก็ชี้ให้ข้าพเจ้าดู ข้าพเจ้าก็เลยถามต่อไปอีกว่า “แล้วแม่ของพวกเธอหละอยู่ที่ไหน?” เด็กผู้หญิงคนที่โตกว่า ซึ่งอายุราวๆประมาณ 5 ปี
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 6

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ตอนที่ 6        ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองระหว่างปี ค.ศ. 1987-1988 ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์(ผู้ติดเชื้อเอชไอ วี)เป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยโรคเอดส์จากการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จากผู้มีอำนาจในฝ่ายของกรมสุขภาพและอนามัย ข้าพเจ้ารู้สึกสงสารพวกเขาเหล่านั้น มีทั้งบรรดาชาวหนุ่มหญิงสาวที่กำลังนอนรอความตาย ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าควรจะทำบางสิ่งบางอย่าง ที่สุด ข้าพเจ้าได้เช่าบ้านหลังหนึ่งสำหรับพวกเขา มีนักศึกษาจากบางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย และต่อมาพวกเราก็ได้สร้างบ้านเล็กๆหลังหนึ่งให้สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์เหล่า นี้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณโบสถ์
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 7

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ตอนที่ 7 “พลังอำนาจแห่งการเยียวยารักษาของพระเป็นเจ้า”          คืนหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนอนหลับและได้ฝันไปว่า ข้าพเจ้าอยู่ในเรือนจำ(คุก) ในเรือนจำนี้เองข้าพเจ้าถูกขังไว้ในกรง ข้าพเจ้าไม่มีแขน มีเพียงแค่ขาข้างเดียวเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมา ข้าพเจ้าพยามที่จะเข้าใจความหมายของความฝันนั้น และแล้วในวันเดียวกันนั้นเองความหมายของความฝันของข้าพเจ้านั้นก็ชัดเจนขึ้น เมื่อข้าพเจ้าได้ไปกับสามเณรใหญ่แสงธรรมประมาณ 3-4 คน เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับประชาชนที่บ้านพักสำหรับบุคคลที่ ไร้ที่อยู่อาศัยทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปถึงบริเวณที่พักของพวกเขา ข้าพเจ้าเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนพื้น
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 8

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า 8 “การประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารในประเทศไทยปี ค.ศ. 2000” ( พ.ศ. 2543) ข้าพเจ้าพบบทความเหล่านี้ในสมุดจดบันทึก เล่มหนึ่งของข้าพเจ้า บุคคลในสมุดจดบันทึกเล่มนี้ของข้าพเจ้า พวกเขาไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเลย พวกเขาเติบโตมาในบรรยากาศของการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่นและจากสังคม สิทธิและศักดิ์ศรีของพวกเขาได้ถูกริดรอนและถูกกดขี่ข่มเหง และพวกเขาก็ได้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง จิตใจของพวกเขาแต่ละคนเต็มไปด้วยบาดแผล พวกเขาถูกทอดทิ้งจากทุกคนที่อยู่รอบข้างพวกเขา จนทำให้พวกเขาไม่สามารถไว้ใจและเชื่อใครได้อีกเลย แม้กระทั่งบุคคลที่ใกล้ชิดกับพวกเขาเอง ปัญหาต่างๆมากมายที่รุมเร้าพวกเขานี้
บทความของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตอนที่ 9

พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า 9 เรื่องราวของคุณเดวิด เด วิดเป็นชายหนุ่มที่มีอายุ 48 ปี เดวิดเป็นชาวอิหร่าน อาศัยอยู่ในประเทศมานานกว่า 20 ปีแล้วในฐานะผู้อพยพลี้ภัยคนหนึ่งของสหประชาชาติ เมื่อ 12 ปีที่แล้วคุณเดวิดได้มาที่บ้านของคณะปีเมที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อขอความช่วยเหลือ ในระหว่างนั้นก็ยังมีผู้อพยพลี้ภัยจำนวนหลายชาติทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศปาเลสไตน์ อิรัก
บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา

บทความมิสชั่น 25 ปี

บทความของมิชชั่น

ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ด้วยความวางใจในพระองค์

        สวัสดีพี่น้องที่รักครับ เราได้ผ่านปีเก่าอย่างมีความหวัง หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น พระศาสนจักรหลายๆแห่ง เริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในปีใหม่ ซึ่งมีเรื่องดีและร้าย ที่เราต้องเผชิญอีกมาก แต่ความเข้มแข็ง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ก้าวไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมเชื่อว่า พวกเราจะก้าวสู่ปีใหม่ อย่างมั่นใจ… เดือนธันวาคม ผมได้มีโอกาสเดินทางไปทำพันธกิจแห่งการแบ่งปันมากขึ้น

ติดต่อเราผ่า่นทาง

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

ข่าวกิจกรรมคณะ

เชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกร

ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของบราเดอร์ยอห์น ภาสกร แซ่ซี

ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมยินดีกับคณะธรรมทูตไทย

ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”23 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”52 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

หมวดหมู่

ขอเชิญร่วมยินดีกับคณะธรรมทูตไทย

ขอแสดงความยินดี

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”23 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”52 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

ปฏิญาณตนครั้งแรก

สมาชิกคณะธรรมทูตไทยไปเยี่ยม คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์

ประวัติ วัด น. ยอแซฟ พนมเปญ

พระศาสนจักรกัมพูชา…ครอบครัวเล็กสู่ครอบครัวใหญ่

ความยินดีของปัสกา ผลักดันพันธกิจของเรา

Deo Gratias… ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพันธกิจทุกอย่าง ตลอด 30 ปี ของ TMS ในกัมพูชา

เพราะพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต

บทความประสบการณ์แพ่ธรรม

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง         ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ 1 ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า          หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ “ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า”ผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 3

   ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตอนที่ 3         ในปี2 ของการเป็นผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผมถูกส่งตัวไปอยู่วัดพระเมตตา
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อนิกร ประสูตร์แสงจันทร์

ประสบการณ์บวกกับความตั้งใจ       ได้ยินรุ่นพี่แบ่งปันเมื่อสมัยเริ่มทำงาน  บางคนเรียนภาษาเผ่าไม่ทันจบและนั่งรถออกจากที่นั่นๆ อย่างสง่างาม  เริ่มมองชีวิตตัวเองตลอดปีนี้และช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก เคยได้นั่งรถออกจากทีเดิมอย่างสง่ากี่ครั้ง  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี  โดยสิ่งที่พบเจอก่อนคือเรื่องที่ไม่ดี เป็นต้องเก็บของ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

แบ่งปันประสบการณ์สัมผัสชีวิตธรรมทูต ณ ประเทศกัมพูชา

บราเดอร์ ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ (บร.ชัย)         ปีที่ผ่านมา
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ชีวิตเล่าเรียนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

   ตอนนี้ใกล้จะสอบแล้ว สำหรับเทอมนี้ผมลงเรียน 8 วิชา อาทิตย์หน้าจะเริ่มสอบวันที่ 25 มกราคม  ไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งผมจะต้องสอบ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ซิสเตอร์ สุดาทิพย์ เจริญพานิช 2014

จากประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในศูนย์นักเรียนหญิง  เขตกำปงทบ ประเทศเขมร           “ผีเข้า”มีเด็กนักเรียนคนหนึ่ง อายุ 17
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

บทกลอนขอบคุณจากคุณพ่อรชตะ ประทุมตรี

  คำขอบคุณ  จากใจธรรมทูตไทย  องค์ที่ 12   สงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา  องค์ที่ 20 สงฆ์ลูกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน   องค์ที่  6 ขอขอบคุณ ด้วยสองมือพนมก้มศีรษะ  
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ซิสเตอร์กัลยา กับงานแพร่ธรรมในเสียมเรียม

Be happy always and make another happy ประสบการณการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาที่ถูกคุมขัง ในคุก (จังหวัดเสียมเรียบ

บทความอื่นๆ

บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา
บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ
บทความอื่น ๆ

กลอนธรรมทูตไทยใจหนึ่งเดียว

      สมาชิก ธรรมทูตไทย ใจหนึ่งเดียว          สามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์      เราต่างมี ประสบการณ์ เจ็บปวด(เฮิร์ท)ร่วมกัน    แต่คืนวัน แปรเปลี่ยน เป็นพระพร
บทความอื่น ๆ

ความรักไม่ใช่แค่คำพูด

        ยกตัวอย่าง การไปเยี่ยมยายคนหนึ่งที่เป็นโรคพากินสัน เมือเข้าไปในบ้านยายกำลังจะกินข้าวเย็นพอดี ยายบ่นถึงความป่วยไข้บุญพจุม มีกล้วย ขนมและอาหารด้วย….. ที่สุด พ่อและซิสเตอร์ ได้พยายามพูดให้กำลังใจ เพื่อให้เขากินจะได้มีแรง ซิสเตอร์เริ่มตักอาหารป้อนเขา จากที่ว่ากินไม่ลง กินไปกินมา สามจาน พอจานที่สามเริ่มมีแรง ซิสเตอร์ป้อนไม่ทันใจเลยคว้าช้อนไปทานเองจนหมด
บทความอื่น ๆ

บทความของซีสเตอร์เซเวียร์

เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน ก่อนเข้านอน “จงมอบทุกสิ่งแด่พระเป็นเจ้า และพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อท่าน. จงวางใจพระเจ้าเถิดจะเกิดผล     กระทำตนสุดดีที่ปรารถนา จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา                      ไร้โรคาพาลภัยไกลมลทิน
บทความอื่น ๆ บุคคลสำคัญ

พอลลีน มารีย์ จาริคอท

เพราะเธอคนนี้ พอลลีน มารีย์ จาริคอท…ที่มีใจห่วงใยแนวหน้าของพระศานจักรที่โคชินไชน่า ในสมัยของเธอ…