สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

  เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บานพระมารดาแหงธรรมทูตไทย บานเวียงราชพลีต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

  เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601,...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment