ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

 • 07/08/2024
 • 0 Comments

พวกเราคณะธรรมทูตไทยร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีและคุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรีอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังชีสทรงแต่งตั้งคุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรีเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”23 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

 • 06/23/2024
 • 0 Comments

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉“23 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม(23 มิถุนายน 2001 – 23 มิถุนายน 2024)🙏 ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 🙏

ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉”52 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

 • 06/23/2024
 • 0 Comments

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉“52 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน(16 มิถุนายน 1972 – 16 มิถุนายน 2024)🙏 ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

 • 06/11/2024
 • 0 Comments

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ คณะธรรมทูตไทย (11 มิถุนายน 2000 – 11 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ

สุขสันต์วันครบรอบบวช “1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

 • 06/11/2024
 • 0 Comments

สุขสันต์วันครบรอบบวช “1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของ 1.คุณพ่อมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง คณะธรรมทูตไทย 2.คุณพ่อมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว คณะธรรมทูตไทย (10 มิถุนายน 2023 – 10 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ

สุขสันต์วันครบรอบบวช “17 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

 • 06/11/2024
 • 0 Comments

สุขสันต์วันครบรอบบวช “17 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย(9 มิถุนายน 2007 – 9 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 

 สุขสันต์วันครบรอบบวช “32 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

 • 06/11/2024
 • 0 Comments

 สุขสันต์วันครบรอบบวช “32 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์(7 มิถุนายน 1992- 7 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 

ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระเมตตาเชียงแสน

 • 04/13/2024
 • 0 Comments

จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน