ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

พิธีแสดงกตัญญู ต่ออดีตสมาชิกผู้ร่วมงาน

  ซิสเตอร์เบอร์นาด ตรีธารา  เคยทำงานที่ ศูนย์แวงแก่น 20 ปี

  ซิสเตอร์เวโรนิกา สุริยะมงคล จากคณะพระกุมารเยซู (IJ) เคยทำงานที่ศูนย์เชียงของ {gallery}picture/2012-13/thankyou{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012  {gallery}picture/sr.rungthip/2013{/gallery}
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว{gallery}picture/br.bunthaminlaos/2012{/gallery}