ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ธรรมทูตพบปะกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 2013

โอกาสเข้าเงียบประจำปี 2013 คณะธรรมทูตไทยได้มีการพบปะกับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ซึ่งเราเรียกว่า  วันครอบครัวธรรมทูต {gallery}picture/2012-13/meetingpmg2013{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012  {gallery}picture/sr.rungthip/2013{/gallery}
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว{gallery}picture/br.bunthaminlaos/2012{/gallery}