Avatar

sunday

About Author

481

Articles Published
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “24 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ คณะธรรมทูตไทย (11 มิถุนายน 2000 – 11 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ
 • BY
 • 06/11/2024
 • 0 Comments
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของ 1.คุณพ่อมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง คณะธรรมทูตไทย 2.คุณพ่อมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว คณะธรรมทูตไทย (10 มิถุนายน 2023 – 10 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี...
 • BY
 • 06/11/2024
 • 0 Comments
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “17 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “17 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย(9 มิถุนายน 2007 – 9 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 
 • BY
 • 06/11/2024
 • 0 Comments
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

 สุขสันต์วันครบรอบบวช “32 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

 สุขสันต์วันครบรอบบวช “32 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์(7 มิถุนายน 1992- 7 มิถุนายน 2024) ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 
 • BY
 • 06/11/2024
 • 0 Comments
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระเมตตาเชียงแสน

จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน
 • BY
 • 04/13/2024
 • 0 Comments
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

ค่ายคำสอนวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2024 จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน
 • BY
 • 04/13/2024
 • 0 Comments
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระกุมารเยซูเวียงแก่น

จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน
 • BY
 • 03/25/2024
 • 0 Comments
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

วัด น.ยอแซฟ แสนสุข

แนะนำอีกวัดใหม่ อีกแห่งหนึ่งครับ อยู่ในชุมชน ชานกรุงพนมเปญ ในเขตอภิบาลพนมเปญทางเหนือที่ผมดูแลอยู่ครับ ได้รับทุนจาก PMS และส่วนใหญ่จากคณะธรรมทูตเกาหลีครับ ขื่อวัด น.ยอแซฟ แสนสุข เขตที่เพิ่งแบ่งใหม่ มีคพ.ออกัสติน วอน พ่อปลัดจาก KMS ดูแลอยู่ครับ จะเสกในวันที่ 19 มี.ค....
 • BY
 • 03/09/2024
 • 0 Comments