ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

งานบวชสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

   การให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูตของสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรีและภาพงานบวชสังฆานุกรโอกาสเปิดปีแห่งความเชื่อขงสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2012 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด {gallery}picture/2012-13/deaconofratchata{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012  {gallery}picture/sr.rungthip/2013{/gallery}
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว{gallery}picture/br.bunthaminlaos/2012{/gallery}