ข่าวกิจกรรมคณะ

เตรียมสมัชชาใหญ่ประจำปี

คณะธรรมทูตไทย กำลังเตรียมสมัชชาใหญ่ประจำปี ซึ่งจะจัดในเดือนมกราคม 2023 ปีหน้านี้… ขอภาวนาให้บรรดาสมาชิก คณะธรรมทูตไทยทุกท่าน ได้ใช้ปีนี้เพื่อการย้อนมองตัวเอง และกลับใจ จากสิ่งที่ไม่จำเป็นกับงานธรรมทูตต่างๆ มาทำงาน เพื่อการประกาศพระวรสารอย่างแท้จริง..

 

Avatar

sunday

About Author