บทความอื่น ๆ

บทความของซีสเตอร์เซเวียร์

เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน ก่อนเข้านอน “จงมอบทุกสิ่งแด่พระเป็นเจ้า และพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อท่าน. จงวางใจพระเจ้าเถิดจะเกิดผล     กระทำตนสุดดีที่ปรารถนา จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา                      ไร้โรคาพาลภัยไกลมลทิน
 • BY
 • 05/06/2015
 • 0 Comment
บทความอื่น ๆ

ความรักไม่ใช่แค่คำพูด

        ยกตัวอย่าง การไปเยี่ยมยายคนหนึ่งที่เป็นโรคพากินสัน เมือเข้าไปในบ้านยายกำลังจะกินข้าวเย็นพอดี ยายบ่นถึงความป่วยไข้บุญพจุม มีกล้วย ขนมและอาหารด้วย….. ที่สุด พ่อและซิสเตอร์ ได้พยายามพูดให้กำลังใจ เพื่อให้เขากินจะได้มีแรง ซิสเตอร์เริ่มตักอาหารป้อนเขา จากที่ว่ากินไม่ลง กินไปกินมา สามจาน พอจานที่สามเริ่มมีแรง ซิสเตอร์ป้อนไม่ทันใจเลยคว้าช้อนไปทานเองจนหมด...
 • BY
 • 03/24/2015
 • 0 Comment
บทความอื่น ๆ

กลอนธรรมทูตไทยใจหนึ่งเดียว

      สมาชิก ธรรมทูตไทย ใจหนึ่งเดียว          สามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์      เราต่างมี ประสบการณ์ เจ็บปวด(เฮิร์ท)ร่วมกัน    แต่คืนวัน แปรเปลี่ยน เป็นพระพร...
 • BY
 • 02/26/2015
 • 0 Comment
บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ...
 • BY
 • 06/18/2014
 • 0 Comment
บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment