ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957

ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา

ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia

พื้นที่แพร่ธรรม : เขต พนมเปญ

2015-2023 : ดูแล โรงเรียน St. Mary พสาโตส / และ วัด แสนสุข

หน้าที่ปัจจุบัน  :  กลับคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน ในคณะ ธรรมทูตไทย

  dary678@yahoo.com

  darunee

 +855 10 546 959

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic