Uncategorized

ให้คำมั่นการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตครั้งแรก

       18 ม.ค. 2017 อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดี ของ คณะธรรมทูตไทย วันนี้พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเดินทางมา   เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์ มีพิธีให้คำมั่นสัญญา ตลอดชีวิต ของ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้ง  สองท่านเป็นพระสงฆ์ แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16     
โดยมี คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ   ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขี พยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อย บ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

      ขอขอบคุณข่าวและภาพจากเฟสบุ๊คคุณพ่อรังสรรค์  สมาชิกคณะธรรมทูตไทย มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ{besps}2017/vowofkonandboy{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}