Uncategorized

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ Who am I ?

          เมื่อวันที่ 14-18 พ.ค. 2018 สามเณรใหญ่และผู้สนใจคณะธรรมทูตไทย จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ “ฉันคือใคร?” (Who am I ?) โดย “อาจารย์ชุติมา ภมรปฐมกุล” วิทยากรจากสถาบัน PRH International (ฝรั่งเศส) และ PRH ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านคริสติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ สามเณรทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนและธาตุแท้ที่ลึกซึ้งของแต่ละคน ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือ ในการศึกษาอบรม ด้วยวิธีการ PRH (Personnalité et Relations Humaines – บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์) ซึ่งริเริ่มโดยคุณพ่อ Andre Rochais ประเทศฝรั่งเศส ราวปี 1965

{besps}2018/2018-05-18{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}