Uncategorized

คุณพ่อวีรชัย เป็นประธานมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ปี 2017

          วันที่ 30 เม.ย. 2017 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้บวชเป็นพระสงฆ์ครบรอบ 25 ปี ปัจจุบันทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารครั้งที่ 2 เตรียมจิตใจฉลองวัดประจำปี 2017 และฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวน 4 คน  อนึ่ง เมื่อครั้งที่คุณพ่อวีรชัยเป็นสังฆานุกร ได้เคยมาช่วยงานอภิบาลและสอนคำสอนที่วัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุคของคุณ Joseph Apiwat Kiewkeaw

{besps}2017/Werachai_Fatima_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}