Uncategorized

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ

          อีกหนึ่งในความก้าวหน้าของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 มีพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ นามวงษ์ และพิธีรื้อฟื้นการให้คำมั่นสัญญาของ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยเป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคุณพ่อสมาชิกคณะ ซิสเตอร์ สามเณร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

{besps}2017/VowofKinandChai_16_01_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}