Uncategorized

ศูนย์คาทอลิกแม่จันต้อนรับพระธาตุนักบุญ

        พิธีถวายพรพระธาตุสองนักบุญ พระสันตะปาปา ณ วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน 19 ก.ค. 15 ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ชาวบ้านจากหลายเขตมาร่วมขอพรพระธาตุนักบุญทั้งสอง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า (คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี เจ้าอาวาส {besps}2015/meachontwosaints{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}