คุณพ่อไตรงค์ มุลตรี งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

คุณพ่อไตรงค์ มุลตรี ปี 2009 – 2014

ปี 2009 เข้าประเทศกัมพูชา เรียนภาษากัมพูชาที่กรุงพนมเปญ  จากนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลกกลุ่มคริสตชน 2 กลุ่มริมแม่น้ำโขง ในปี 2010  และในปี 2012 – 2014 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วย เขตแพร่ธรรมจังหวัด ตาแก้ว ดูแล 1 วัด 2 กลุ่มคริสตชน คือ

วัดแม่พระแย้มพระสรวล จอมกาเตียง

กลุ่มคริสตชนนักบุญเปาโล อองตาซอม

กลุ่มคริสตชนไปร์กบะ

หน้าที่ประจำ

ทำมิสซา เยี่ยมเยียนสัตุบุรุษ และสอนคำสอน ที่วัดจอมกาเตียงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

วันพุธทำมิสซาที่วิทยาลัยนักบุญเปาโล และ สอนคำสอนในวันเสาร์ (มีมิสซาวันอาทิตย์เดือนละครั้ง)

เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ไปร์กบะ วันพฤหัสบดี (ค้างคืน) สอนคำสอนวันอาทิตย์เย็น(วจนะพิธีกรรมเดือนละครั้ง)

ปี 2015  เรียนต่อที่ประเทศอิตาลี

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ปี 1995 – 2012 ปี 2012- ปัจจุบัน  คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม