Uncategorized

หมู่คณะในกัมพูชา ช่วยส่งเสริมกระแรียกของพระศาสนจักรกัมพูชา

หลังจากการเข้าเงียบและประชุมประจำปีของหมู่คณะธรรมทูตไทยในกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020 เราได้ประเมินงานในปีที่โควิด19 กำลังระบาด ทำให้เราธรรมทูตไทยในกัมปุชประเทศนี้ ต้องปรับเปลี่ยน วิธีชีวิตและพันธกิจของเรา โดยคงเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงคือ การประกาศพระวรสาร อย่างไรก็ตาม หมู่คณะเรา ได้วางเป้าหมายการทำงาน สำหรับปี 2021-2022 คือ การร่วมมือกับมิสซัง ที่เราไปอยู่ทุกแห่ง เพื่อสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นให้เติบโตเข้มแข็ง ดังนั้น เราจึงเลือกเป้าหมาย เพื่อวัดผลได้ไว้สามอย่าง เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนกันและกันคือ ๑. การส่งเสริมกระแสเรียกนักบวชพระสงฆ์ ๒. การอบรมเยาวชน และ ๓. การส่งเสริมชีวิตครอบครัว

กิจกรรมที่เราสมาชิกเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้น คือ การอบรมความเป็นมนุษย์(Human Formation) ใน บ้านเณรใหญ่น.ยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ ที่พนมเปญทไม ซึ่งเดิม คพ.ฉัตรเซะเรย ได้ทำมาสองปีแล้ว และบัดนี้ สมาชิกเรา ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ส่วนใหญ่บราเดอร์ในบ้านเณรใหญ่ปีการศึกษาใหม่นี้ (2020-2021) มาจากมิสซังพนมเปญ มีคนเดียว ที่มาจากมิสซังกำปงจาม และอีกสามเณรใหญ่อีกสามคนที่บ้านเณรใหญ่สามพราน ซึ่ง ทางคณะธรรมทูตเรา ที่ส่วนกลางได้มีส่วนร่วมช่วยด้วย

พวกเราหวังว่า การมีส่วนร่วม ตามพระพรที่พระจิตเจ้าได้ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนี้ จะมีส่วนช่วย วางพื้นฐานของมิสซัง ให้มีกระแสเรียกของพระศาสนจักรท้องถิ่นมากขึ้นในอนาคตด้วย

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}