บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย

พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”

        พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ ได้สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกและคณะฯให้เจริญเติบโตในพันธกิจ การเป็นประจักษ์พยาน“ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”

เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 1998 พระคุณเจ้าได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาจากคณะ MEP คือคุณพ่อ ดังโตแนล และ PIME คือคุณพ่ออาดรีอาโนและสมาชิก 2 คนแรกของคณะฯ หลังอธิษฐานภาวนาขอพระจิตเจ้าแล้ว พระคุณเจ้าได้ให้ที่ประชุมพิจารณาถึงการส่งธรรมทูตไทย 2 คนแรกว่าจะส่งไปที่ไหน? ความตั้งใจแรกจะส่งเข้าไปช่วยพระศาสนจักรในประเทศลาวแต่ด้วยสถานการณ์ด้านการเมืองที่เคร่งครัดในการนับถือศาสนา จึงไม่สะดวกที่จะเข้าไปทำงานได้ ประการต่อมาให้พิจารณาถึงความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มชายขอบของสังคมที่ต้องการรับธรรมทูตเข้าไปทำงานพันธกิจ

 

        ในที่สุด ที่ประชุมได้พิจารณามีความเห็นตรงกันและพระคุณเจ้าได้ตัดสินใจชี้ขาด จัดส่งสมาชิกคณะธรรมทูตไทยคู่แรกนี้ ไปทำงานพันธกิจกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้ง เพื่อเชื่อมโยงการประกาศข่าวดีกับชาวม้งในไทย ลาว เวียดนาม จีนและทั่วโลกซึ่งมีจำนวนหลายล้านคน การตัดสินใจครั้งนี้ได้สวนทางกับแนวความคิดของนักวิชาเกิน ที่อ้างว่าเป็นผู้มีความรู้ซึ่งได้วิเคราะห์เจาะลึกจากประสบการณ์(อันคับแคบ)ว่า “การลงทุนทำงานพันธกิจกับชาวม้งไม่คุ้ม?…(ทำให้หลายคนคิดและเชื่อเช่นนี้ และคิดต่อไปว่า ไม่น่า…ไม่ต้องลงทุน เพราะจะทำให้ขาดทุน หรือหาทางเลือกใหม่ที่จะไปลงทุนทำงานกับกลุ่มอื่นๆ หรืองานอื่นๆที่คิดว่าน่าจะได้กำไรดีหรือที่ง่ายกว่า…ในที่สุด…)”

สามปีต่อมา เมื่อมีการเข้าเงียบประจำปีที่บ้านเข้าเงียบพระหฤทัย หัวหิน พระคุณเจ้าได้ถามว่า “การทำงานพันธกิจกับชาวม้งเป็นอย่างไรบ้าง?” ผมได้ตอบว่า ”การทำงานพันธกิจกับชาวม้งไม่ง่ายจริงๆครับ ทั่วๆไปคนอาจเลือกงานที่ทำได้ไม่ยากไม่ลำบาก ถ้ายากลำบากก็จะหาเหตุผลดีๆใช้อ้างโน่นอ้างนี่เพื่อที่จะยุติหรือทิ้งการทำงานพันธกิจและเลือกเอางานอะไรที่ถูกใจหรือง่ายๆสะดวกสบาย… งานพันธกิจกับชาวม้งแม้จะไม่ง่ายแต่ก็มีความท้าทายหลายๆอย่าง และที่สำคัญที่สุด มีกางเขนอยู่ที่ไหนมีพระพรพระหรรษทานอยู่ที่นั่น และผมเชื่อว่าพระเจ้าก็รักและทำงานอยู่กับชาวม้งด้วยเช่นกันครับ…” พระคุณเจ้าเอามือตบหัวเข่าของท่านเองและพูดเสียงดังหนักแน่นว่า “พ่อเองก็เชื่อเช่นนี้แหละ…จึงส่งพวกเราสองคนแรกออกไปทำงานกับชาวม้งและช่วยพระสาสนจักรในเมืองลาว” … “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”

พระคุณเจ้า เป็นธรรมทูตขององค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง“ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”  และท่านได้ส่งสมาชิกธรรมทูตไทยรุ่นแรกด้วยหัวใจที่สะท้อนความจริงที่ท่านยึดถืออย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวและเปี่ยมด้วยการเปิดประตูหัวใจออกอย่างกว้าง อันเป็นเอกลักษณ์ชีวิตจิตใจของท่านว่า “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น” จึงไม่มีกำแพงใดๆสามารถมาขวางปิดกั้นพระคุณความรักของพระที่ประเสริฐยิ่งใหญ่เหลือล้นฟ้าล้นแผ่นดิน ที่ผ่านมาตัวท่านยังเอาไว้ได้ “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”

เขียนโดย : ลูกคลื่น

 

 

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา
บทความอื่น ๆ

กลอนธรรมทูตไทยใจหนึ่งเดียว

      สมาชิก ธรรมทูตไทย ใจหนึ่งเดียว          สามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์      เราต่างมี ประสบการณ์ เจ็บปวด(เฮิร์ท)ร่วมกัน    แต่คืนวัน แปรเปลี่ยน เป็นพระพร