Uncategorized

สามเณรคณะธรรมทูตไทย เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน

          เมื่อวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2017 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสามเณรของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ และมีคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นผู้นำการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาชีวิตของสามเณรในมิติต่าง ๆ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้โปรดศีลอภัยบาป

          นอกจากนี้ คุณทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการเข้าเงียบในครั้งนี้ ยังได้เสียสละรับเชิญเป็นผู้บรรยายการเจริญสมาธิแบบคริสต์ศาสนาให้แก่คุณพ่อและสามเณรคณะฯ อีกด้วย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

          ในปีการศึกษานี้ คณะธรรมทูตไทยมีสามเณรในความดูแลรวม 11 คน แบ่งเป็นสามเณรที่กำลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม 4 คน พักการศึกษาเพื่อฝึกงานธรรมทูต 3 คน ฝึกงานธรรมทูตเพื่อเตรียมตัวเข้าบ้านเณรใหญ่ 2 คน และเตรียมตัวไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศอินเดียอีก 2 คน โดยมีคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นอธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย พักประจำที่สามเณราลัยแสงธรรมครับ

{besps}2017/TMS_Seminarians_Annual_Retreat{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}