หลุยส์ คอนซากา อาก่า หมื่อแล

 • 05/30/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003 สัตบุรุษ วัดพระเมตตา เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย หน้าที่ปัจจุบัน – กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญา ปีที่ 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 ม.6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์ 0808870084 อีเมล lougihmuelae@gmail.com ไลน์ Louis Hmuelae คติพจน์” พระองค์ทรงเป็น หนทาง ความจริงและชีวิต” ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม(อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน มัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน      

สามเณรมัทธิว ธวัชชัย โพธิ์ชัย

 • 05/30/2024
 • 0 Comments

สามเณรมัทธิว  ธวัชชัย โพธิ์ชัย เกิดวันที่      7  พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 สัตบุรุษวัด        วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน จังหวัดศรีสะเกษ. สังฆมณฑล อุบลราชธานี หน้าที่ปัจจุบัน –   กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาปีที่ 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรมที่อยู่ปัจจุบัน    วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์  0626120325 อีเมล thawatchaiphochai100@gmail.com ไลน์ 0626120325 คติพจน์  หากไร้พระองค์ ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใดได้    ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ (จ.ศรีสะเกษ) มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ (จ.ศรีสะเกษ) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (จ.ชลบุรี) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ […]

สามเณรยอแซฟ ดึก โงวัน

 • 02/21/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1987 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ DONG BAN   TRAI LE   สังฆมณฑล HA TINH  VIET NAM พื้นที่แพร่ธรรม – หน้าที่ในปัจจุบัน – ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาชั้นปีที่1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์ 0648412134 อีเมล jozephngo@gmail.com ไลน์ jozephngo1358 คติพจน์ “เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”   ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียน Thach Lien มัทธยมศึกษา โรงเรียน Kenh Lien  Thach Ha […]

สามเณรเปาโล ฉัตรชัย สีดำ

 • 02/21/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่   13 ธันวาคม 1998 สัตบุรุษ    วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านคลองลาน สังฆมณฑล  นครสวรรค์ พื้นที่แพร่ธรรม – หน้าที่ในปัจจุบัน – ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาชั้นปีที่1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์ 0937473520 อีเมล   chatchai13121998@gmail.com ไลน์    chatchai คติพจน์  ”ให้ความรักนำทาง   ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแปลงสี่ มัทธยมศึกษา โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนนครสวรรค์  มัทธยมปลาย ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพ ปริญญตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต วัดนักบุญมาร์โก […]

สามเณรลูกา บัญชา เป้าหมาย

 • 02/20/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่           21 ตุลาคม พ.ศ.2538 สัตบุรุษ             วัดม่พระประสนธินรมล สังฆมณฑล      นครสวรรค์ พื้นที่แพร่ธรรม – หน้าที่ในปัจจุบัน – ปัจจุบัน                   กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาชั้นปีที่ 2 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน           วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์          […]

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

 • 02/04/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 หน้าที่ปัจจุบัน : ปีฝึกงานอภิบาล E-mail: love67090@gmail.com Facebook: Mawrlae Kharlaq Line: 0884018147 No: 0820046564   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา   ประวัติการฝึกงานอภิบาล 2 ม.ค.2018 – 20 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1 พ.ค.2018- 17 ก.พ. 2019 […]

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

 • 02/04/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่         27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สัตบุรุษ          วัดนักบุญเปโตร เบตง สังฆมณฑล   สุราษฎร์ธานี พื้นที่แพร่ธรรม – หน้าที่ปัจจุบัน – ปัจจุบัน         กำลังศึกษาอยู่ชั้นเทววิทยาชั้นปีที่5 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์      0636323750 อีเมล            Katumakmai191@gmail.com ไลน์ Katumakami คติพจน์ “มีพระในใจ จะกลัวสิ่งใดเล่าวิญญาณเอ๋ย เมื่อเรามีองค์ทรงนำทางเราไม่ห่างเลย จิตจงเฉลยเอ่ยขอบคุณพระผู้เมตตา”   […]

สามเณรนิโคลัส กุลธวัช สังขรัตน์

 • 02/04/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่ :  22 มกราคม 2530 สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา สังฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน :  8/2 ม. 11 ซ. 2 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 พื้นที่แพร่ธรรม : ฝึกงานธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน : ฝึกงานธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา Email :  kultawat.25@gmail.com Line : Nicolas259 No     :089-0820080 คติพจน์ : ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (1 คร. 9: 22) ปริญญาตรี : –   ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม อื่นๆ                      ปวช. – ปวส. […]

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

 • 02/01/2024
 • 0 Comments

เกิดวันที่      10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ        วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  คลองลาน จ.กำแพงเพชร สังฆมณฑล นครสวรรค์ พื้นที่แพร่ธรรม – หน้าที่ปัจจุบัน –   กำลังศึกษาอยู่ชั้นเทววิทยาชั้นปีที่6 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน    วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์  0928290040 อีเมล passakon7777@gmail.com ไลน์ laelazarus คติพจน์ “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่ชีวิตนิรันดร”   ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ (คลองลาน จ.กำแพงเพชร) มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 โรงเรียนบ้านแปลงสี่  (คลองลาน จ.กำแพงเพชร) อนุปริญญา […]