ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  • 02/04/2024
  • 0 Comments

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์   กัมพูชา : +855 12 673 583 ไทย : 08-2346-9303 อีเมล elisaporn@yahoo.com ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก 03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต ระหว่างปี 1996 – […]

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  • 02/04/2024
  • 0 Comments

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์   กัมพูชา : +855 12 694 301 ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง ปัจจุบัน […]

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

  • 02/04/2024
  • 0 Comments

ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด : คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สังฆมลฑล : กัมปงทม ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขตบัดดัมบอง หน้าที่ปัจจุบัน :  ดูแลศูนย์เด็กหญิง หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน  kanlayasihm@gmail.com  –  kanlaya chatbanyong  085-5 12429609 ประวัติการถวายตัว 25 มี.ค. 1993 : ปฏิญาณตนครั้งแรก 25 มี.ค. 1999 : ปฏิญาณตนตลอดชีพ 19 ต.ค. 2001 : เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 19 ต.ค. 2001 : รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย […]