คุณพ่อมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

 • 02/04/2023
 • 0 Comments

วันเกิด                      20 มีนาคม 1988 สัตบุรุษ                    วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล            อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        25 ตุลาคม 2022 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           25 ตุลาคม 2022 วันบวช                        10 มิ.ย.2023   รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนอง   แสง วันรับกางเขน              ____________ หน้าที่ปัจจุบัน            […]

คุณพ่อมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

 • 02/04/2022
 • 0 Comments

วันเกิด                     25 กันยายน 1969 สัตบุรุษ                    อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          25 ตุลาคม 2022 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           25 ตุลาคม 2022 วันบวช                        ____________ วันรับกางเขน              ____________ ที่อยู่ปัจจุบัน              สามเณราลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์              081-135-0678 E-mail                     michatri@gmail.com หน้าที่การงานปัจจุบัน – กำลังศึกษา ชั้นเทววิทยา ปี 3

คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

 • 02/04/2021
 • 0 Comments

เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน :   156-1 Chungcheng Rd. Hsinchu [30051] Taiwan, R.O.C. พื้นที่แพร่ธรรม :  สังฆมลฑลซินจู ไต้หวัน E-mail: nairatanairati@gmail.com Facebook:  Rati Promden Line: nairata เบอร์โทร:  ไทย   0804445447  ไต้หวัน 0965872142 คติพจน์ :  พระเจ้าทรงบันดาลทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่รักพระองค์ (รม 8:28) ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม 18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ […]

คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

 • 02/04/2020
 • 0 Comments

วันเกิด                     14 กันยายน 1976 สัตบุรุษ                    วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) จังหวัดกรุงเทพฯ สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเข้าคณะ               1 มิถุนายน 2013 วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          11 มกราคม 2020 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           11 มกราคม 2020 วันบวช                    6 กุมภาพันธ์ 2022 วันรับกางเขน              – ที่อยู่ปัจจุบัน              สามเณราลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์โทรศัพท์              085-246-5490 E-mail                     poonsub_lee@hotmail.com […]

คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

 • 02/04/2019
 • 0 Comments

วันเกิด                     13 กุมภาพันธ์ 1985 สัตบุรุษ                    วัดพระวิสุทธิวงศ์ หนองคู-โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังฆมณฑล               Apostolic of Phnom Penh วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        8 พฤศจิกายน 2018 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           8 พฤศจิกายน 2018 วันบวช                    6 กรกฎาคม 2019 วันรับกางเขน            _______________ ที่อยู่ปัจจุบัน              Sovansakor, Kampongbai, Kampongkandal, Kampot, Cambodia เบอร์โทรศัพท์              Cambodia:  +855 6932 1316 ไทย: 087-003-9201 E-mail                     […]

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

 • 02/04/2018
 • 0 Comments

วันเกิด                     20 กรกฎาคม 1986 สัตบุรุษ                    วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังฆมณฑล               สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          14 มกราคม 2018 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           14 มกราคม 2018 วันบวช                     12 มกราคม 2019 วันรับกางเขน              12 มกราคม 2019 ที่อยู่ปัจจุบัน          ประเทศฟิลิปปินส์ เบอร์โทรศัพท์               080-016-3746 E-mail                     br.apichart@gmail.com พื้นที่แพร่ธรรม : ที่ประเทศฟิลิปปินส์ หน้าที่ปัจจุบัน :ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต […]

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

 • 02/04/2017
 • 0 Comments

วันเกิด                     30 มกราคม 1985 สัตบุรุษ                    วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        30 เมษายน 2016 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           18 มกราคม 2017 วันบวช                     10 พฤษภาคม 2014 วันรับกางเขน            7 กันยายน 2017 ที่อยู่ปัจจุบัน              Holy Trinity Church No.722, Zhonghua Road, Xiangshan District, Hsinchu City, Taiwan 300 เบอร์โทรศัพท์              Taiwan: +886 90 579 8589     […]

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

 • 02/04/2016
 • 0 Comments

วันเกิด                     24 พฤษภาคม 1982 สัตบุรุษ                    วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)        23 พฤษภาคม 2015 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           18 มกราคม 2017 วันบวช                     23 พฤษภาคม 2015 วันรับกางเขน            7 กันยายน 2017 ที่อยู่ปัจจุบัน              23 ซ.เจริญกรุง 40, แขวงบางรัก, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เบอร์โทรศัพท์             081-118-5607 E-mail                     gu_korn14@hotmail.com คติพจน์ มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์ ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท […]

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

 • 02/04/2015
 • 0 Comments

วันเกิด                     1 มกราคม 1969 สัตบุรุษ                    วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จังหวัดสกลนคร สังฆมณฑล               สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          10 ตุลาคม 2015 วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           10 ตุลาคม 2015 วันบวช                     14 กุมภาพันธ์ 2015 วันรับกางเขน              10 ตุลาคม 2015 ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน 364 ม. 7 ตำบลป่าตึง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110 เบอร์โทรศัพท์             086-027-6773 E-mail                     waipotb@gmail.com […]

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

 • 02/04/2013
 • 0 Comments

เกิดวันที่ : 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975 สังกัดวัด : อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : ;วิทยาลัยแสงธรรม 20 ถ. เพชรเกษม ตำบล ท่าข้าม Sampran นครปฐม 73110 สังฆมลฑล : สังฆมณฑลหลวงพระบาง พื้นที่แพร่ธรรม : ทำงานที่สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน :  ผู้ให้การอบรมสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย หน้าที่ในคณะ : เป็นสมาชิกของหมู่คณะแขวงประเทศไทย คติพจน์ประจำใจ : ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย E-mail:    peterbuntham@gmail.com No:        0843342317 ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม 18 ต.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย 19 ต.ค. 2012 : รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร […]