IMG_1390

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

วันเกิด                     7 ตุลาคม 1961

สัตบุรุษ                    วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สังกัด                           อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเข้าเป็นสมาชิก(ก่อนมี  รธน.)        3 มิถุนายน 1990

วันบวช                        3 มิถุนายน1990

วันรับกางเขน            3 มิถุนายน1990

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           19 มกราคม 2012

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ (Mother of All Nations Church)

514 หมู่ 10 บ้านโจโก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

เบอร์โทรศัพท์           081-924-1513, 081-751-3554

E-mail                     anurak77@gmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– 2021-ปัจจุบัน  พักภารกิจรักษาสุขภาพ ณ ศูนย์คาทอลิกเชียงของ