S__31096854

หลุยส์ คอนซากา อาก่า หมื่อแล

เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003

สัตบุรุษ วัดพระเมตตา เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สังฆมณฑล เชียงราย

หน้าที่ปัจจุบัน – กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญา ปีที่ 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 ม.6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์ 0808870084

อีเมล lougihmuelae@gmail.com

ไลน์ Louis Hmuelae

คติพจน์” พระองค์ทรงเป็น หนทาง ความจริงและชีวิต”

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม(อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)

มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน