IMG_8484

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่         27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996

สัตบุรุษ          วัดนักบุญเปโตร เบตง

สังฆมณฑล   สุราษฎร์ธานี

พื้นที่แพร่ธรรม

หน้าที่ปัจจุบัน –

ปัจจุบัน         กำลังศึกษาอยู่ชั้นเทววิทยาชั้นปีที่5 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์      0636323750

อีเมล            Katumakmai191@gmail.com

ไลน์ Katumakami

คติพจน์ “มีพระในใจ จะกลัวสิ่งใดเล่าวิญญาณเอ๋ย เมื่อเรามีองค์ทรงนำทางเราไม่ห่างเลย จิตจงเฉลยเอ่ยขอบคุณพระผู้เมตตา”

 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)

มัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง

มัธยมศึกษาชั้นปีที่2-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต

ปี 2016 – 2017 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย

21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

23 มิ.ย. 2018 -24 ก.พ. 2019 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

16 มิ.ย. 2019 -23ก.พ. 2020 : ช่วยงานอภิบาลที่ชุมชนกองขยะหนองแขม พุทธมณฑลสาย3

25 มิ.ย. 2023 -ปัจจุบัน : ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี