S__31096860

สามเณรมัทธิว ธวัชชัย โพธิ์ชัย

สามเณรมัทธิว  ธวัชชัย โพธิ์ชัย

เกิดวันที่      7  พฤศจิกายน ค.ศ. 2001

สัตบุรุษวัด        วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน จังหวัดศรีสะเกษ.

สังฆมณฑล อุบลราชธานี

หน้าที่ปัจจุบัน –   กำลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาปีที่ 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรมที่อยู่ปัจจุบัน    วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์  0626120325

อีเมล thawatchaiphochai100@gmail.com

ไลน์ 0626120325

คติพจน์  หากไร้พระองค์ ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใดได้

 

 ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ (จ.ศรีสะเกษ)

มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ (จ.ศรีสะเกษ)

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เซนต์ยอร์นบอสโก (จ.ปทุมธานี)

 

 

การอบรมกระแสเรียกในคณะธรรมทูตไทย

-ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  1 ปี

-ฝึกงานอภิบาลชีวิตธรรมทูตภาคเหนือ 4 ศูนย์  ประมาณ 1 ปี

1.วัดแม่พระมวลชนนานาชาติ เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย.

2.วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย.

3.วัดพระเมตตาเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.

4.วัดพระกุมารเยซูเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย.

-บ้านเณรกลางรุ่นที่48 จ.นครราชสีมา

-ศูนย์การรู้เรียนเซเวียร์เชียงราย จ.เชียงราย (ภาษาอังกฤษ) 1 ปี

-ปัจจุบัน ศึกษา ปรัชญาและศาสนา ปี 1 ที่วิทยาลัยแสงธรรม  จ.นครปฐม