ตูน

สามเณรนิโคลัส กุลธวัช สังขรัตน์

เกิดวันที่ :  22 มกราคม 2530

สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

สังฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน :  8/2 ม. 11 ซ. 2 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

พื้นที่แพร่ธรรม : ฝึกงานธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

หน้าที่ปัจจุบัน : ฝึกงานธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

Email :  kultawat.25@gmail.com

Line : Nicolas259

No     :089-0820080

คติพจน์ : ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (1 คร. 9: 22)


ปริญญาตรี : –   ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

อื่นๆ                      ปวช. – ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทคนิคพนิชยการอยุธยา