ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

 

กัมพูชา : +855 12 673 583
ไทย : 08-2346-9303
อีเมล elisaporn@yahoo.com
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก
03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 1996 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 1996 – 2012 รับผิดชอบศูนย์นักเรียนหญิง แผนกคำสอน
โรงเรียนอนุบาล และงานเยาวชนของวัดกำปงธม
01 ต.ค. 2012 – ปัจจุบัน แผนกงานคำสอนของวัดเสียมเรียบ
01 ต.ค. 2012 – ปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมนักบวชหญิง ประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ