ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

 

กัมพูชา : +855 12 694 301
ไทย : 08-2357-8434
อีเมล sudathip113@hotmail.co.th
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก
24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ปัจจุบัน รับผิดชอบเด็กในศูนย์กำปงธม บ้านมารดาสันติภาพ
ปัจจุบัน ดูแลศูนย์คำสอน และงานเยาวชน
วัดกำปงโรเต๊ะ และวัดแปรกสเบาว์
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผู้ใจดี จ.กำปงธม