ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955
ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

 

บ้านพระมารดาแห่งธรรมทูตไทย บ้านเวียงราชพลี
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 08-9037-4581
คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15)
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก
05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
18 ก.พ. 2009 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
18 ก.พ. 2009 – 20 พ.ค. 2009 ช่วยงานวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
20 พ.ค. 2009 – ปี 2013 ช่วยงานวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
ระหว่างปี 2013 – ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน