IMG_1426

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

วันเกิด                     1 มกราคม 1969

สัตบุรุษ                    วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จังหวัดสกลนคร

สังฆมณฑล               สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          10 ตุลาคม 2015

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           10 ตุลาคม 2015

วันบวช                     14 กุมภาพันธ์ 2015

วันรับกางเขน              10 ตุลาคม 2015

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน

364 ม. 7 ตำบลป่าตึง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110

เบอร์โทรศัพท์             086-027-6773

E-mail                     waipotb@gmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน (เข้ารับหน้าที่ 11 สิงหาคม 2020)