FC6E7068-A2B6-4905-9E41-8A8D45315791

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

วันเกิด                     1 มีนาคม 1946

สังกัด                     คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.)

วันบวช                     16 มิถุนายน 1972

ที่อยู่ปัจจุบัน              วัดนักบุญมาร์โก

เลขที่ 47/9 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์                   02-975-8198 ถึง 9 , 089-829-6208

E-mail                     pelosin.adriano@gmail.com

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จังหวัด ปทุมธานี (เข้ารับหน้าที่ 1 พฤษภาคม 2013)

– ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย (เข้ารับหน้าที่ 22 มกราคม 2023)

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

16 มิ.ย. 1972  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

19 ม.ค. 2011 – 2023   อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย

01 พ.ค. 2013 – 2024   เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

1 พ.ค. 2024  – ปัจจุบัน    คุณพ่อวิญญาณรักษ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม