IMG_1410

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

วันเกิด                     11 ตุลาคม 1967

สัตบุรุษ                    วัดนักบุญอันตน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

สังฆมณฑล               สังฆมณฑลราชบุรี

วันเข้าเป็นสมาชิก(ก่อนมี  รธน.)        27 มิถุนายน 1999

วันบวช                    27 มิถุนายน 1999

วันรับกางเขน              18 ตุลาคม 2009

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           19 มกราคม 2012

หน้าที่ปัจจุบัน          Ongoing Formation

ที่อยู่ปัจจุบัน  Rev. Nikorn Pasootsaengchan, Catholic Church

Baan Phuwaan 2/4 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์         กัมพูชา :         +855 883 046 942

ไทย :              08-7999-8188

อีเมล :             Nikorn_nikkon@hotmail.com

หน้าที่ในคณะ    Ongoing Formation

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี       ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร

27 มิ.ย. 1999รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก

มนัส จวบสมัย พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

01 พ.ค. 2003   ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

18 ต.ค. 2009   รับกางเขนเป็นธรรมทูตในคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012   ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์

ประมาณปี 2004 – ราว เม.ย. 2005       รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย                                                                              01 พ.ค. 2005 – 06 พ.ค. 2007  เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ                                                                                                                                ระหว่างปี 2008 – 2009  เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา                                                                                                                                                ระหว่างปี 2010 – 2024        ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ                                                                                                                                                    ระหว่างปี 2010 – 2024        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ                                                                                                                                    ระหว่างปี 2010 – 2024         รองอธิการและเหรัญญิกหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา

ปี 2017-2018           พื้นที่งาน :   วัดฟาติมาบ้านแสงอรุณ อ. ห้วยยาง ต. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานที่รับผิดชอบ:     -เยี่ยมเยียนสัตบุรุษร่วมกับทีมงานของวัด อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
– เยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านโรงพยาบาลตามโอกาส
– เข้าร่วมกิจเมตตางานศพงานแต่งงานกลุ่มนักขับร้อง
-ช่วยงานโรงเรียนแผนกอนุบาลสอนคำสอนเด็กเด็กอบรมครูและนักเรียน
-ปี 2019                    พื้นที่งาน     กัมพูชาเขตกำทมวัดภูมิปางค์
หน้าที่รับผิดชอบ     -ช่วยดูแลโรงเรียนอนุบาลของวัด มีเด็กประมาณ 40 คน
-เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กนักเรียนตามบ้าน
-เยี่ยมเยียนครอบครัวยากจน
-จัดกิจกรรมกับเด็กเด็กในหมู่บ้านเพื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาและอบรมจิตใจในช่วงปิดเทอม
-ปี 2020                 พื้นที่งาน ในประเทศไทยโรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่อำเภอกระบี่จังหวัดกระบี่
งานที่รับผิดชอบ     -สอนคำสอนเตรียมเด็กรับศีลกำลัง 6 คน
-สอนบรรดาเด็กเด็กที่สนใจอยากรู้จักพระเยซูอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่า 10 คนส่วนใหญ่เป็นลูกคนต่างชาติ
-รับผิดชอบดูแลแผนกโภชนาการโรงเรียน
-ปี 2021                    พื้นที่งาน กัมพูชาเขตกำลังปงทม
หน้าที่รับผิดชอบ     -ช่วยดูแลงานอภิบาล                                                                                                                                                                                                                              -สอนคำสอนเตรียมรับศีลหลังบาป 4 คน
-พบเยาวชนสี่ถึงห้าคนเพื่อให้กำลังใจช่วยดูแลอนุบาลของวัด
-เยี่ยมเยียนคริสตชนและคนต่างศาสนา
ปี 2022-2023                  พื้นที่งานเขตพระวิหารประเทศกัมพูชา
งานที่รับผิดชอบ      -อยู่ร่วมกับผู้ร่วมมณ์งานด้วยกันเป็นประจักษ์พยานชีวิต
-สอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ก่อนเข้าเรียน – สอนลูกคนงานก่อสร้าง
-เยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเรียนรู้จักกันก่อน

2024-ปัจจุบัน          Ongoing Formation  Baan Phuwaan