สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

วันเกิด                     14 กันยายน 1976

สัตบุรุษ                    วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) จังหวัดกรุงเทพฯ

สังฆมณฑล               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเข้าคณะ               1 มิถุนายน 2013

วันเข้าเป็นสมาชิก(หลังมี  รธน.)          11 มกราคม 2020

วันให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต           11 มกราคม 2020

วันบวช                    6 กุมภาพันธ์ 2022

วันรับกางเขน             

ที่อยู่ปัจจุบัน              สามเณราลัยแสงธรรม

20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์              085-246-5490

E-mail                     poonsub_lee@hotmail.com


ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี : ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท       ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม


18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17 สิงหาคม 2019 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 มกราคม 2021  :    รับการแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6 กุมภาพันธ์ 2022  :  ได้รับศีลบรรพชา  ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


1 ม.ค. 2012 –  1 มิ.ย. 2012 :   ฝึกงานอภิบาลวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1 มิ.ย. 2013 – 13 ธ.ค. 2015 :   ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 – 3 ม.ค. 2016 :  ฝึกงานอภิบาลวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

9 ม.ค. 2016 – 19 ก.พ. 2017 :  ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

1 เม.ย.2017 – 10 เม.ย. 2017 :  ฝึกงานอภิบาลวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู

11 เม.ย. 2017 – 26 พ.ค. 2017:ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

27 พ.ค.2017-18 มี.ค.2018 : สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

23 มิ.ย. 2018 – 24 ก.พ. 2019 : อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และสอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์ ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

24 มี.ค. 2019 – 14 พ.ค. 2019 :   ฝึกงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

22 มิ.ย. 2019 – 29 ก.พ. 2020 :   ฝึกงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

14 พ.ย. 2020 – 1 ม.ค. 2021 :    ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

2023  – ปัจจุบัน  :   เรียนรู้งานอภิบาลและแพร่ธรรม ที่ประเทศไต้หวัน