บทความอื่น ๆ

ความรักไม่ใช่แค่คำพูด

        ยกตัวอย่าง การไปเยี่ยมยายคนหนึ่งที่เป็นโรคพากินสัน เมือเข้าไปในบ้านยายกำลังจะกินข้าวเย็นพอดี ยายบ่นถึงความป่วยไข้บุญพจุม มีกล้วย ขนมและอาหารด้วย….. ที่สุด พ่อและซิสเตอร์ ได้พยายามพูดให้กำลังใจ เพื่อให้เขากินจะได้มีแรง ซิสเตอร์เริ่มตักอาหารป้อนเขา จากที่ว่ากินไม่ลง กินไปกินมา สามจาน พอจานที่สามเริ่มมีแรง ซิสเตอร์ป้อนไม่ทันใจเลยคว้าช้อนไปทานเองจนหมด เริ่มหัวเราะได้

 

        นี่เป็นความรักของพระเจ้า ที่มอบให้ซิสเตอร์เพื่อแสดงต่อบุคคลต่างๆ เป็นพิเศษคนเจ็บป่วยไข้ทั้งกายและใจ ทุกๆวันเราสามารถแสดงความรักของพระเจ้าได้ตลอด

ซ.สุดาทิพย์ เจริญพานิช

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา
บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ