บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ชีวิตเล่าเรียนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

   ตอนนี้ใกล้จะสอบแล้ว สำหรับเทอมนี้ผมลงเรียน 8 วิชา อาทิตย์หน้าจะเริ่มสอบวันที่ 25 มกราคม  ไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งผมจะต้องสอบ 5 วิชา และทำงานส่ง 3 วิชา  และสำหรับปีนี้เพื่อที่จะจบการศึกษา ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ส่งก่อนที่จะทำการสอบประมวลความรู้ และสอบปลายภาคด้วย หัวข้อที่ผมต้องการจะทำการศึกษา และเขียนวิทยานิพนธ์คือ “การภาวนากับพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดี”

      ในปีนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานกับองค์กรช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ทนทุกข์ทรมาน (ACS: Aiuto alla Chiesa che Soffre) ซึ่งเป็นองค์กรที่จะให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานในเขตวัด และการทำงานประกาศพระวรสารทั้งใน และนอกประเทศอิตาลี ผมได้มีโอกาสพบกับเพื่อนร่วมงานจากหลายที่หลายแห่งที่มาร่วมทำงานด้วยกัน โดยที่สำนักงานนี้จะส่งให้ผมไปช่วยงานตามวัดในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อช่วยทำงานอภิบาลในวัดนั้น ถวายมิสซา พบปะผู้คน สัตบุรุษ และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านทางบทเทศน์ และการประชาสัมพันธ์ หลังมิสซา

       ผม คาดหวังว่าจะสอบให้ผ่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อให้เสร็จสิ้นเรื่องการเรียน และจะขออนุญาตคุณพ่ออธิการกลับไปเมืองไทยในปลายเดือนกันยายน  ซึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ผมตั้งใจว่าจะไปเดินแสวงบุญที่สเปน ประมาณ 1 เดือน ระยะทาง 800 กิโลเมตร (เริ่มต้นจากชายแดนประเทศฝรั่งเศสถึงซานติอาโก สเปน) โดยจะไปคนเดียว เพราะคราวก่อนที่ไปกันสี่คนนั้น ส่วนตัวผมคิดว่าได้ประโยชน์น้อยจากการนั้น ไปคนเดียวน่าจะมีผลดีที่เกิดขึ้นมากกว่า และไม่ต้องห่วงพะวงกับหลายสิ่งหลายอย่าง อีกทั้งคล่องตัวมากกว่าด้วย และจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน เพื่อที่จะไปเรียนพระคัมภีร์ที่เยรูซาเล็ม หรือไปเรียนที่ฝรั่งเศส  ไม่ทราบว่าคุณพ่ออธิการ และที่ประชุมจะมีความเห็นเช่นไร ?  แต่กระนั้นก็ดี ถ้าหากว่าผมสอบไม่ผ่านในเดือนมิถุนายน ผมจะต้องสอบในเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งครับ

 

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรแด่พี่น้องธรรมทูตทุกท่านครับ

 

พ่อเชอรี่

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง         ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก       ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ 1 ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า          หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ “ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า”ผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา เคยไปสัมผัสชีวิตธรรมทูต กับคุณพ่อ แกงตาร์ คณะสงฆ์ MEP. ที่ ตำบลท่าสองยาง อ. แม่สอด จ.ตาก อยู่หลายเดือน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มสามเณรผู้สนใจเป็นธรรมทูต