Uncategorized

ฉลองวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน

     คุณพ่อรัชตะ ประทุมตรีและพี่น้องคริสตชนในเขตของศูนย์นักบุุญสเตเฟน อำเภอแม่จัน มีความยินดีจัดการฉลองวัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา และมีพิธรโปรดศีลกำลัง 120 คน โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระอาภรณ์รัตน์ (ประวัติศูนย์นักบุญสเตเฟน แม่จัน)  {besps}2015/mechoncelebration{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}