สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

 ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 694 301
ไทย : 08-2357-8434
อีเมล sudathip113@hotmail.co.th
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก
24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ปัจจุบัน รับผิดชอบเด็กในศูนย์กำปงธม บ้านมารดาสันติภาพ
ปัจจุบัน

ดูแลศูนย์คำสอน และงานเยาวชน
วัดกำปงโรเต๊ะ และวัดแปรกสเบาว์
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

  เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601,