สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

 ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 673 583
ไทย : 08-2346-9303
อีเมล elisaporn@yahoo.com
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก
03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 1996 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 1996 – 2012

รับผิดชอบศูนย์นักเรียนหญิง แผนกคำสอน
โรงเรียนอนุบาล และงานเยาวชนของวัดกำปงธม
01 ต.ค. 2012 – ปัจจุบัน แผนกงานคำสอนของวัดเสียมเรียบ
01 ต.ค. 2012 – ปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมนักบวชหญิง ประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

  เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601,