สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

 ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955
ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

บานพระมารดาแหงธรรมทูตไทย บานเวียงราชพลี
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 08-9037-4581
คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15)
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก
05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
18 ก.พ. 2009 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
18 ก.พ. 2009 – 20 พ.ค. 2009 ช่วยงานวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
20 พ.ค. 2009 – ปี 2013 ช่วยงานวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
ระหว่างปี 2013 – ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong