สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

 ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 429 609
ไทย : 08-2727-3485
อีเมล kanlayasihm@gmail.com
คติพจน์

เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ
เราจะอยู่กับเจ้า (อสย 43:2)
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 มี.ค. 1993 ปฏิญาณตนครั้งแรก
25 มี.ค. 1999 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
19 ต.ค. 2001 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
19 ต.ค. 2001 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 2001 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2001 – 2014

ช่วยงานด้านคำสอน และงานอภิบาลเด็ก เยาวชน
และอนุบาล หมู่บ้านกัมปงโก จ.กำปงทม
ระหว่างปี 2001 – 2014 ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาลของมิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน ช่วยงานแพร่ธรรมและงานด้านคำสอนใน จ.เสียมเรียบ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong
สมาชิกผู้ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong