ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์สราลี ปลัดศรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

เกิดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 1995

ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา

พื้นที่แพร่ธรรม : พนมเปญ / กัมพูชา

ที่อยู่ปัจจุบัน :  โรงเรียนอนุบาลสวายปะ, สอนคำสอนวัดโปธม, วัดยอแซฟแสนสุข

ประวัติการศึกษา

ปริญาตรี :​ วิทยาลัยแสงธรรม

 

  saralee.ang2538@gmail.com

  yenyenbk

  Thai : 096-763-3079, Cambodia : 096-653-0184 

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic