สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995

สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม :

หน้าที่ปัจจุบัน : กำลังศึกษาชั้นปรัชญาปี 3

molaekhala@gmail.com

  Molae Khala

  0884018147

  0802104520

2 ม.ค.2018 – 20 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1 พ.ค.2018- 17 ก.พ. 2019 : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ บ้านเซเวียร์ เชียงราย

21 มี.ค. 2019 – 30 เม.ย. 2020 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

1 พ.ย.2020 -20 ธ.ค.2021 : ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สามพราน

01 ม.ย.2021-20 มี.ค.2022: วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี นครปฐม

01 ม.ย.2022-20 มี.ค.2023: วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี นครปฐม

01 พ.ค.2023-20 มี.ค.2024 ปีฝึกงานอภิบาล

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20
สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20