สมาชิกคณะ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ :  14 กันยายน ค.ศ. 1976

สังกัดวัด :  วัด แม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

สังฆมลฑล :  อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

คติพจน์  : “จงมีความรักเถิด เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1ยน 4:19)

poonsub_lee@hotmail.com

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี : ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17 สิงหาคม 2019 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 มกราคม 2021  :    รับการแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6 กุมภาพันธ์ 2022  :  ได้รับศีลบรรพชา  ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 ม.ค. 2012 –  1 มิ.ย. 2012 :   ฝึกงานอภิบาลวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1 มิ.ย. 2013 – 13 ธ.ค. 2015 :   ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 – 3 ม.ค. 2016 :  ฝึกงานอภิบาลวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

9 ม.ค. 2016 – 19 ก.พ. 2017 :  ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

1 เม.ย.2017 – 10 เม.ย. 2017 :  ฝึกงานอภิบาลวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู

11 เม.ย. 2017 – 26 พ.ค. 2017:ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

27 พ.ค.2017-18 มี.ค.2018 : สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

23 มิ.ย. 2018 – 24 ก.พ. 2019 : อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และสอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์ ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

24 มี.ค. 2019 – 14 พ.ค. 2019 :   ฝึกงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

22 มิ.ย. 2019 – 29 ก.พ. 2020 :   ฝึกงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

14 พ.ย. 2020 – 1 ม.ค. 2021 :    ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

2023  – ปัจจุบัน  :    เรียนรู้งานอภิบาลและแพร่ธรรม ที่ประเทศไต้หวัน

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย