สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988
สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล boonswat.kong@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค. 2018

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
12 ส.ค. 2020 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณรลาลัยแสงธรรม โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 ส.ค. 2015 – 30 เม.ย. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
25 มิ.ย. 2016 – 18 ก.ย. 2016 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 พักการศึกษาเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตจิต
21 ต.ค. 2016 – 18 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค. 2019 อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 – 15 มี.ค.2019 วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และ
สอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
10 พ.ย. 2020 – 12 ธ.ค. 2020 ช่วยงานที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุร
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย
สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20