สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990
สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล supamast611@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี

2563/2020
จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2015 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
03 เม.ย. 2017 – 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
และหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ.แม่จัน
01 มิ.ย. 2017 – 18 มี.ค. 2018 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย
สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20