สมาชิกคณะ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989

สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :   156-1 Chungcheng Rd. Hsinchu [30051] Taiwan, R.O.C.

พื้นที่แพร่ธรรม :  สังฆมลฑลซินจู ไต้หวัน

nairatanairati@gmail.com

Rati Promden

nairata

   ไทย   0804445447  ไต้หวัน 0965872142

คติพจน์ :  พระเจ้าทรงบันดาลทุกสิ􀁞งกลับเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที􀁞รักพระองค์ (รม 8:28)

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17 สิงหาคม 2019 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 มกราคม 2021  :    รับการแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4  มิถุนายน 2022  :  รับศีลบรรพชาโดยพระสังราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

4 มิถุนายน 2022 – 20 กุมภาพันธ์ 2023       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ

21 กุมภาพันธ์ – 24 พฤศจิกายน 2023       พักที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม และไปช่วยงานอภิบาลที่วัดปัญจทรัพย์ ดินแดง

1 พ.ย. 2017 – 18 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต กรุงเทพฯ

23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน : อภิบาลสมาชิกชมรมคนหูหนวกคาทอลิก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

25  พฤศจิกายน 2023 – ปัจจุบัน : เรียนภาษาจีน และเรียนรู้งานอภิบาลและแพร่ธรรมที่ ประเทศไต้หวัน

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย