สามเณรคณะ

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ : 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996

สังกัดวัด : วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม :

หน้าที่ปัจจุบัน :

katumakami191@gmail.com

  เสือ มากมาย

katumakami

063-6323750

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี 2016 – 2017 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย

21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย
สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20